شرایط همکاری

راهنمای مالیاتی - گام اول تا بیستم

گروه خدمات مالی اداری تراز اول مشاور و راهنمای شما


1

گام اول


2

گام دوم


3

گام سوم

با تراز اول، گام های استوار بردارید

سایر گام های مالیاتی


78552

گام هفتم:

تهیه صورت‌های مالی برای هر سال
توضیحات لازمه این گام

home_investment_list2

گام نهم:

ارسال فهرست حقوق و دستمزد
توضیحات لازمه این گام

1

گام یازدهم:

محاسبه و پرداخت مالیات اجاره
توضیحات لازمه این گام

2

گام سیزدهم:

اظهارنامه مالیات عملکرد
توضیحات لازمه این گام

3

گام پانزدهم:

دریافت نام کاربری و کلمه عبور از سامانه ارزش افزوده
توضیحات لازمه این گام

4

گام هفدهم:

دریافت گواهی ثبت‌نام از حوزه مربوطه
توضیحات لازمه این گام

home_investment_list3

گام نوزدهم:

تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
توضیحات لازمه این گام

home_investment_list1

گام هشتم:

تصویب صورت‌‌های مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی سالیانه
توضیحات لازمه این گام

2

گام دهم:

ارسال فهرست پرداخت های مشمول ماده 86
توضیحات لازمه این گام

home_investment_list3

گام دوازدهم:

ارسال فهرست معاملات فصلی
توضیحات لازمه این گام

4

گام چهاردهم:

پیش ثبت‌نام در نظام ارزش افزوده در سامانه EVAT.IR
توضیحات لازمه این گام

home_investment_list2

گام شانزدهم:

تکمیل ثبت‌نام در سامانه فوق و تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی ارزش افزوده و دریافت کلاسه پرونده
توضیحات لازمه این گام

78552

گام هجدهم:

صدور صورت‌حساب فروش کالا یا ارائه خدمات مطابق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی
توضیحات لازمه این گام

3

گام بیستم:

پرداخت مالیات و عوارض متعلق همزمان با ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
توضیحات لازمه این گام