دانستنی ها

به دانستنی های تراز اول خوش آمدید. حسابداری دانشی است که با به کار گیری آن تمامی اطلاعات مربوط به عملیات یک شرکت دریک دوره مالی جمع آوری و بررسی می شود و نتایج آن برای اتخاد تصمیم در قالب گزارش در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرد. به همین دلیل به حسابداری زبان تجارت نیز گفته می شود.
۱۳ آذر ۱۳۹۹

ارتباط کدینگ حسابداری با گزارشگیری به چه صورت است ؟

۱۳ آذر ۱۳۹۹

حسابداری و زبان تجارت

۱۳ آذر ۱۳۹۹

هدف از انجام حسابداری چیست؟

۱۳ آذر ۱۳۹۹

بهترین نرم افزار مطابق با فعالیت شرکت